พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าโรงเรียนสมานศึกษาวิทยา

พิธีไหว้ครูของศิษย์เก่าโรงเรียนสมานศึกษาวิทยา ปี2552 ณ.วัดสามปลื้ม ทำการถ่ายทำและเผยแพร่โดย สุเทพ ฟองสมุทร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสมานศึกษาวิทยา หมายเลขประจำตัว 1930