โรงเรียนสมานฯ ได้จัดทำ Facebook (เฟสบุ๊ค) ขึ้น

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา ได้จัดทำ เฟสบุ๊ค (Facebook) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า
https://www.facebook.com/smyschool
ขั้นตอนการใช้งาน
1. ท่านผู้เข้าชมต้องเข้า facebook ของท่านก่อน
2. พิมพ์ " โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา " ในช่อง ค้าหาเพื่อน ที่อยู่ด้านบน
รูปประจำตัว (Logo) คือ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
ทางโรงเรียนสมานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
เยี่ยมชม กิจกรรม หรือ ผลงาน ต่าง ๆ ที่ โรงเรียนสมานฯ ได้จัดขึ้น
หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อทางผู้จัดทำได้ที่ smy.ciety@hotmail.com